Corporación Municipal

 

O día 13 de Xuño de 2015 queda constituida a Corporación Local de Padrón.

Partido Popular

Antonio Fernández Angueira

José Ramón Pardo Andrade

Andrés Sanmarco Santos

Lorena Couso Dopazo

Francisco García Dios

Partido Galeguista Demócrata

Ángel Rodríguez Conde

Francisco Javier Guillán Iglesias

Partido dos Socialista de Galicia- Partido Socialista Obrero Español

Camilo Forján Seoane

Alberto Piñeiro Otero

Veciños de Padrón

Teresa Rey Pazos

Alternativa por Padrón

Cesáreo González Pardal

Bloque Nacionalista Galego

Xoán André Santaló Ríos

Converxencia de Independentes de Padrón

Eloy Rodriguez Carbia