Grupos Municipais

 

Logo das eleccións celebradas o 24 de maio de 2015 o Concello de Padrón pasa a estar formado por 4 Grupos Municipais: PARTIDO POPULAR (5 concelleiros); PARTIDO GALEGUISTA DEMÓCRATA (2 concelleiros); PARTIDO DOS SOCIALISTA DE GALICIA- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (2 concelleiros); GRUPO MIXTO (4 concelleiros).

Forman parte do Grupo Mixto todos aqueles Partidos Políticos que conseguiron 1 concelleiro.


Partido Popular

Antonio Fernández Angueira

José Ramón Pardo Andrade

Andrés Sanmarco Santos

Lorena Couso Dopazo

Francisco García Dios

Partido Galeguista Demócrata

Ángel Rodríguez Conde

Francisco Javier Guillán Iglesias

Partido dos Socialista de Galicia- Partido Socialista Obrero Español

Camilo Forján Seoane

Alberto Piñeiro Otero

Grupo Mixto

Teresa Rey Pazos (Veciños de Padrón)

Cesáreo González Pardal (Alternativa por Padrón)

Xoán André Santaló Ríos (Bloque Nacionalista Galego)

Eloy Rodriguez Carbia (Converxencia de Independentes de Padrón)