Mocións aprobadas

 

 

 

 

Mocións que non pasaron a Comisión Informativa

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocións que non pasaron a urxencia no Pleno