Descarga solicitudes

¿Quén pode realizar o trámite?

A petición pode ser realizada por calquer persoa física, maior de idade e empadroada no concello.

¿Como levar a cabo o trámite se non dispón de certificado dixital de usuario?

Descargue os arquivos do procedemento.

Cúbraos de modo manual.

Presénteos no rexistro do concello xunto coa documentación requerida.

SOLICITUDE XERALSOLICITUDE DOCUMENTACIÓNSOLICITUDE 1ª OCUPACIÓNEMPADROARSE EN VIVIENDA ALLEACALIFICACIÓN URBANÍSTICAPRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓNALTA RECOLLIDA LIXOBAIXA RECOLLIDA LIXODESESTIMENTO SOLICITUDEVENTA AMBULANTEBAIXA DE ACTIVIDADEREXISTRO ANIMAIS PERIGOSOS

Sede Electrónica